Leto s nami

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00

Vyberte krajinu, stredisko, hotel ...
Od - Do

Od

Do

Dĺžka pobytux Zrušiť filter
Dospelí


x Zrušiť filter
Deti

x Zrušiť filter
Doprava

Vyberte si dopravu


x Zrušiť filter
Rozšírený filter

Termín
Cena

EUR

Strava
Špeciálne akcie podľa destinácie
Typ zájazdu
Ostatné
Úroveň hotela od

Úroveň hotela do

Vybavenie hotela


Vyberte si krajinux Zrušiť filter

PoisteniePoistenie

Informácie

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné tlačivá na stiahnutie a informácie ohľadom poistenia insolventnosti našej CK, 

ako aj informácie o poistení Vášho zájazdu či postupu pri vzniku poistnej udalosti.


Cestovné poistenie

v predajnej sieti cestovnej kancelárie Solvex je možné dojednať cestovné poistenie prostredníctvom Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá je viac ako 100 rokov jedinou špecializovanou poisťovňou na cestovné poistenie.

 

Komplexné cestovné poistenie (KCP)

Komplexné cestovné poistenie KOMFORT Komplexné cestovné poistenie PLUS
Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu Denná sadzba Poistná suma na storno zájazdu na osobu
Európa 2,95 EUR max. do 1300 EUR Európa 3,95 EUR max. do 1600 EUR
Svet 3,85 EUR max. do 1300 EUR Svet 4,85 EUR max. do 1600 EUR
Dopoistenie Storno KOMFORT
pri cene zájazdu vyššej ako 1 300 EUR/os.
Dopoistenie Storno PLUS
pri cene zájazdu vyššej ako 1 600 EUR/os.
Koeficient 2,7% z celkovej ceny zájazdu. Koeficient 4,9% z celkovej ceny zájazdu.

Niektoré informácie týkajúce sa KCP (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • V KCP nie sú kryté žiadne náklady súvisiace s COVID-om (ani v prípade zelených krajín).
 • Poistiť je možné aj osoby staršie ako 70 rokov, musia však byť poistení výlučne balíkmi PLUS (vek poistenej osoby sa počíta k dátumu počiatku cesty).
 • Maximálna poistná suma na storno zájazdu nie je ohraničená maximálnou sumou za zmluvu o zájazde – je definovaná na osobu.
 • Pre preplatenie nákladov za predčasný návrat je nevyhnutné takýto zámer nahlásiť asistenčnej službe vopred (ešte pred odchodom zo zájazdu).
 • Poistenie osôb na zmluve musí byť rovnocenné (musia mať rovnaký poistný balík). V prípade, že na zmluve je najmenej jedna osoba 70+, tak všetky osoby na zmluve musia byť poistené balíkom KCP PLUS.
 • Podmienkou krytia liečebných nákladov v prípade zubného ošetrenia je absolvovaná preventívna prehliadka.

 

Poistenie storna – niektoré stornodôvody (presné informácie nájdete v oficiálnych dokumentoch poisťovne)

 • Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu a náhrada dodatočných nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov: nečakané náhle ťažké ochorenie, úraz alebo smrť poistenej osoby/rodinného príslušníka, tehotenstvo zistené po rezervácii cesty, značná vecná škoda na vlastníctve, nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy zamestnávateľom najskôr po uplynutí skúšobnej doby, žiadosť o rozvod, neobstátie pri maturitnej skúške, neočakávané súdne predvolanie. 
 • Poistenie prerušenia cesty sa vzťahuje aj na nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť klienta, ak Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlásilo varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti.

Poistenie COVID

Pre vekovú hranicu 0-69,99 rokov Pre vekovú hranicu 70-85 rokov
Denná sadzba Denná sadzba
Európa 2,60 EUR Európa 5,20 EUR
Svet 5,85 EUR Svet 11,70 EUR
Poistenie COVID je možné zjednať iba k balíku cestovného poistenia (ku KCP KOMFORT alebo PLUS)

 

Rozsah poistného krytia – Liečebné náklady COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, lekárom predpísané lieky, organizovaná preprava/preloženie do zdravotníckeho zariadenia prevoz zdravotníckym dopravným prostriedkom do vlasti podľa rozhodnutia lekára (ambulantný prevoz), repatriácia v prípade smrti. 50 000 EUR 50 000 EUR
Náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v mieste pobytu v zahraničí.

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

50 EUR / noc
(max. 14 dní)

 

Rozsah poistného krytia – Storno COVID

Poistenie COVID Územná platnosť
Európa Svet
Nenastúpenie na cestu z dôvodu nariadenej karantény z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu 14 a menej dní pred začiatkom objednanej cesty.
Platí pri pozitívnom teste poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
80% stornopoplatku
Max. 1 500 EUR/osoba a
max. 6 000 EUR/poistná zmluva
80% stornopoplatku
Max. 3 000 EUR/osoba a
max. 12 000 EUR/poistná zmluva
Nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom v okamihu začiatku cesty (napr. kontrola pred nástupom dohromadného prostriedku) poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Ochorenie alebo smrť poisteného alebo spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve.
Spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady. 1 000 EUR 1 000 EUR

 

Niektoré informácie týkajúce sa poistenia COVID (presné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie)

 • V prípade, že cestujúci požaduje mať kryté náklady súvisiace s COVID-om aj v zelených krajinách, je potrebné mať poistenie COVID.
 • COVID poistenie je platné aj v červených krajinách.
 • Doklad o pozitívnom PCR teste musí byť v papierovej forme.
 • Stornopoplatok je krytý iba v prípade, že má PCR pozitívny test minimálne jedna z osôb, ktorá je na spoločnej zmluve o zájazde.
 • Prípad, keď sa klient stretol s pozitívnou osobou, ktorá nie je na zmluve o zájazde uvedená, a cestujúci musí zostať v karanténe, nie je poisťovňou krytý.

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Prečo Cestovná Kancelária Solvex?

certifikát
EN ISO 9001 : 2015
najviac letovísk
v Bulharsku
20 rokov na trhu
každý rok novinky
vo všetkých letoviskách
dostupný delegát
kvalitní a skúsení
zamestnanci
extra zľavy
pre verných klientov

Last Minute na email

Odoberajte First Minute a Last Minute akcie CK Solvex do e-mailu

02 / 2100 2100

Po - Pia 9:00 do 18:00